Potatoes

Agronomist: Andre Smith

Agent: Corne Engelbrecht (+27 82 563 8285)

Hierdie Klient Se Spesifieke Land Is Daar Al 5 Keer Aartappels Verbou In 9 Jaar. Daar Is Ander Lande Op Plaas Wat Soortgelyk Hanteer Word. Grond N Beperking.

Ons by atlas se missie is om voedings vlakke in grond op te bou tot voldoende vlakke en verhoudings en dit te hand haaf inagenome water kwaliteite.

Klient het na sy pa se afsterwe boerdery oorgeneem, hy was betrokke vir n jaar in boerdery saam sy pa, maar voorheen eers studeer het vir rekenmeester. hy moes van begin af leer en het baie skool geld betaal.

Op grond ontledings het ons begin met lae ph’s van 4.16 wat altyd lae ca, mg en fosfaat tot gevolg het. daar is met dolomiet en kalsiet en fosfate weg gespring om ca, mg, k en p vlakke te bou, die land is vir eerste keer in 2008 geplant, ons het 2009 en 2010 ook op die land geplant.

Opbrengs in 2009 was 4900 sakkie per hektaar en 2010 was dit 4300 sakkie per hektaar.

Land is toe eers weer in 2013 geplant waar ons n ontleding geneem het om ons grond voedings status te bevestig

Ontleding Het Gelees: 2013

PH P Ca mg/kg Mg mg/kg K mg/kg Na mg/kg Ca% Mg % K % Na %
7.3 93 872 228 412 20 57 24 13 1

Totale bemesting:

N P K
270 60 120

Opbrengs:
7100 sakkies per hektaar

Opmerking:
Ons kon met vorige seisoene grond status opbou, wat tot gevolg het, opbrengs verhoging en met beter water en moer kwaliteit bestuur van klient daar is ook aandag gegee aan mikro elemente en fulvien sure wat n groot deel uitmaak van plant voeding.

Land is toe weer in 2016 geplant

Ontleding

PH P Ca mg/kg Mg mg/kg K mg/kg Na mg/kg Ca % Mg % K % Na %
6.4 76 871 153 224 27 61 18 8 1.6

Totale bemesting:

N P K
270 60 120

Opbrengs:
6200 sakkies per hektaar

Opmerking:
Grond status was perfek. daar was ongelukkig ryp skade op land wat opbrengs belemmer het. opbrengs was nogsteeds baie goed.

Finale Opmerking:
Ons as atlas het saam klient gegroei om voldoende aanbevelings te kon doen. Soos bo opgemerk, indien voedings element vlakke voldoende is het ons nie meer van n element nodig om hoer opbrengste, te realiseer nie, ons kan op bemesting begin spaar, wat meer effektiewiteit beteken, wat hoer winste kan realiseer.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(http://atlasorganic.co.za/wp-content/uploads/2015/02/potatoe-dark.png);background-color: #1b1b1b;background-size: cover;background-position: center center;background-attachment: initial;background-repeat: no-repeat;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 400px;}